top-logo

14 Ramazan 1440

Vizyon ve Misyonumuz

Misyonumuz:
Tarihi ve doğru olan her şeyi okuma, yanlışı sorgulama, dini ilimlerin yanında fenni ilimlere gösterdiğimiz bu ehemmiyet ile kendi sınırlarımızı aşarak; bizden beklenen değerleri hakkıyla yerine getirmek, ülkemiz başta olmak üzere tüm ümmete katabileceğimiz değerleri sürekli artırmak.
Temel Değerlerimiz
• Doğruluk,
• Disiplin,
• Güvenilirlik,
• Sadakat,
• Sosyal sorumluluk,
• İlim ve irfan,
• İhlas ve samimiyet,
• Topluma hizmet şuuru,

Vizyon:
“Okuyarak çoğalıyoruz” düsturuyla yola çıktık. Bu şuurla hakkı tutup kaldıran, her daim doğrunun yanında duran, büyük Türkiye’nin değerli gençlerine rol model olmak ve akademik çalışmalarda bulunmak.