top-logo

15 Sevval 1440

Göç Almak ve Devşirmek – 1

Göç Almak ve Devşirmek – 1

Dünya tarihine baktığımızda tarihi etkileyen birçok olayın göç sebebi ile olduğunu görürüz. Orta Asya’da yaşayan Türkler Batıya doğru göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonuçlarına baktığımızda, Türklerin her zaman atik ve savaşa hazır vaziyette olduklarını görürüz. Bu sebep Türklerin savaşçı karaktere sahip olmasında önemli rol oynamıştır.

İslam’ın doğduğu yer olan Arabistan topraklarında Bedeviler çöllerin ortasında yaşam mücadelesi vermiş ve dayanıklı bir karakter kazanmıştır. Aynı zamanda bu yaşam şekli Bedevilerin Arapça ve Arap kültürünü geliştirmesinde önemli bir etken olmuştur. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz (sav)’de küçük yaşlarda Mekke’den köy yaşantısı süren bir ailenin yanına Arapça’yı öğrenmesi ve güçlü karakterli olması için süt annesi Halime’ye verilmiştir.

Kavimler göçünde görmekteyiz ki, Hun Türkleri Karadeniz’in Kuzeyinden Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemiş ve bugünkü Avrupa devletlerinin temellerini etkilemişlerdir. Eğer Kavimler göçü olmasıydı bugün belki de Avrupa devletlerinin yapısı oluşmamış olacaktı.

Aynı şekilde Anadolu toprakları Selçuklu Türklerinin göçleri ile istila edilmeseydi bugün bu topraklar bizlere yurt olmayacaktı.

Görmekteyiz ki göçlerin siyasi, ekonomik ve kültürel birçok sebebi ve sonucu vardır.

Osmanlı Devleti İpek yolu, Baharat yolu, İstanbul boğazı, Süveyş kanalı ve Basra körfezi gibi önemli ticaret merkezlerini elinde tutmaktaydı. Bu sebeple Avrupa devletleri bir başka ticaret yolu keşfetmek için bilinmeyen ufuklara doğru yelken açıp bir nevi göç başlatmıştır. Bunun sonucu Afrika’nın güneyindeki Ümit burnunu keşfettiler. Aynı şekilde bu göçlerin sonucu ile de Batıya giden denizciler Amerika’yı keşfettiler. -Lakin belirtmek isteriz ki Amerika’nın çok daha önceden keşfedildiği tartışılmaktadır.-

Görmekteyiz ki göç dalgaları aslında tarihi birçok kırılma oluşturmuştur.

Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri gerçekte 13 devletin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Bu 13 devlet Avrupa’dan Amerika topraklarına göç eden insanların kurduğu devletçiklerdi.

İnsanları göçe zorlayan en önemli üç neden; daha iyi bir yaşantı ve hayatta kalabilmek, aile varlığını devam ettirebilmek ve çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak idi.

Bu nedenler tarihte olduğu gibi bugün de insanlar için göç sebebi sayılmaktadır.

Baktığımızda Suriye’de insanlar savaşın sonuçlarından ötürü daha iyi bir gelecek ümidi ile (Avrupalı gemiciler ve ticaretçiler daha iyi bir ekonomik gelir elde etme ümidi ile Ümit Burnunu geçmiştiler) canları pahasına da olsa Avrupa’ya göç etme kararı alıyorlar.

Aynı şekilde Türkiye’den Almanya’ya göç eden Türkler’de aynı ekonomik sebepler ile yurtlarını bırakıp gitmişlerdir. Sebepler aynı idi; daha iyi bir yaşantı, daha iyi bir hak ve özgürlük ve çocukları için iyi bir gelecek bırakma ümidi…

Günümüz Türkiye’sine bakacak olursak; Bugün yine ismi göç olmasa da Türkiye’de üniversite eğitimi için yurt dışına gidip orada kalmak. Gelecek adına daha iyi yaşantı için göç eden öğrenciler var. Tabi aynı durum Türkiye için de geçerli, başka bir ülkeden Türkiye’ye gelen öğrenciler de Türkiye’ye göç etmiş oluyorlar.

Tüm bu göç dalgalarına baktığımızda, göç ve göç dalgaları tarih boyunca birçok kez bir şekilde tekrar etmiştir. Gelecek adına da birçok kez ismi ‘göç’ olmasa da farklı bir isimlendirme ile göçler gerçekleşecektir.

Devlet olarak bu göç kavramına nasıl yaklaşılması gerektiğini ise bir sonraki yazımda anlatacağım inşallah.

Selametle kalın…

Yazar : İbrahim Gündüz


Etiketler : Amerika | Avrupa | başyazı | dünya | göç | kavim | kavimler | Türkiye |