top-logo

14 Ramazan 1440

Sebepler Dairesinde İmanlı Yaşamak

Sebepler Dairesinde İmanlı Yaşamak

Sebepler dairesinde aklımızı biraz olsun, olup bitenler konusunda düşünmeye sevk edecek olursak bir yaratıcının varlığını inkar etmek gören göz duyan kulak konuşan dil için imkansız olacaktır.

“Kâinatta, «esbab(sebepler) ve müsebbebat(neticeler)» görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki, en âlâ bir sebep, en âdi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir; müsebbepleri yapan (neticeleri husule getiren) başkadır.” – Rnk 33.Söz

Önceden verileri muhafaza etmek için kullanılan kasetler, floppy diskler, diskler günümüz teknolojilerinin ilerlemesiyle yerini, çıkan mini flash belleklere bırakmış bu da belki bir nebze bizim hardal büyüklüğündeki belleğimizin kapasitesine bütün yaşamımız nasıl sığar nasıl nakşedilir tahayyül etmemiz açısından yararlı olabilir. 
Hardal küçüklüğünde bulunan belleğimiz bütün hayatımızı sığdırdığımız bir yerdir. Nasıl oluyor da bu hardal tanesi tüm hayatımızı bir kitap gibi bir film şeridi gibi tamamını orada muhafaza edebiliyor. Buna güç yetirenin hardal tanesi küçüklüğündeki yere isnad etmek ne kadar da abes kaçacaktır. 

Yine ağaçtan meyvenin oluşumunu incelediğimizde; ağaç topraktan çamurlu suyu emiyor, güneşi alıyor belli zaman sonunda meyveyi husule getiriyor. Bu durumda meyveyi ağaç yaptı dersek yanılmış olmaz mıyız? Çünkü ağacın mahiyeti odundur. Ama meyve ise renkli, kokulu, güzel işlenmiş motifiyle, hem göze hem de midemize göre yapılmış sanatlı biçimindedir. Bunu ise bir kara toprağın içindeki odunun gerçekleştirmesi işin bir perdesidir. Asıl işin müsebbibi ise Allah’tır. 

Aynı şekilde inekten oluşan bir sütte; otu, samanı yiyen inekten bembeyaz süt alıyoruz. Oysa otla sütün bir alakası yok ama otu yiyen inek beyaz süt veriyor. Kuran-ı Kerim de “min beyni fersin ve demin” ifadesiyle, “Kan ve fışkı arasında iki tasfiyeye tabi tutularak, meme musluklarında süt haline gelir.”buyruluyor. Çinliler yapay olarak kimyasal süt üretselerde inekteki gibi bir sütün imalatı imkansızdır. Çünkü işin sırrı onu yaratan oradan akıtan Cenab-ı Hakk’tır. Sebeplerin hepsi birer perde. Neticeyle hiçbirinin alakası yoktur.

21 günde tavuğun altında duran yumurtadan civcivin oluşması bir hayat canlı çıkması, bir tohumun içinde tüm ağacın kodları atılmış gibi adeta tohumları attığımız topraktan bir ağaç çıkıyor ve meyvesini vermesi durumlarındaki örnekleri çoğaltmak mümkün.  İnsanın evveline bakarsan ham maddesine pis bir sudur. Bu suyla insanın bir mahiyeti var mıdır yoktur. Ancak bu ko,l bu bacak, fikir, şuur, mantık herşey bu suyun içinde husule getiriliyor.   

“ Meselâ, büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı, şuurlu farz ederek, ona denilse, “Bir sineğin vücudunu yapabilir misin?” Elbette diyecek ki: “Hâlıkımın ihsanıyla, dükkânımda ziya, renkler, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki, ne benim dükkânımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir.” – Rnk 33.Söz

İllaki hep meyve ağaçtan meydana gelecek, anne babadan çocuk olacak vs zannediyoruz. Ülfet olmuş öyle alışmışız. Bunların birer perde olduklarını ve bu bağlamda Meryem a.s. ın İsa a.s ı babasız doğurduğunu unutmayalım.
Allah yarattığı şeyleri sebepli yarattığı gibi sanatlı göze hoş, kokulu, midemizin yapısına da uygun süslü güzel yaratmıştır.

Hiçbir şey sebepsiz yaratılmadığı gibi insanın yaratılmasınında elbette bir sebebi vardır.  Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zâriyât Suresi 56. Ayet

Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, «Rabbinize inanın!» diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber’i, Kur’an’ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz! – Âl-i İmrân Suresi 193. Ayet

Eğer dünyada herşey perdesiz olsaydı herkes bir şekilde inanır iman edebilirdi. Bizler Peygamberimizi (asm) görmeden iman ettik. Olaylara bakış açımızı Allah hesabından, iman noktasından bakmak net olarak anlamamıza yarayacaktır.
Allah bizleri imanı salih kullarından eylesin inşallah.

Yazar : Mahmut Oran


Etiketler : başyazı | esbap | hakikat | iman | müsebbebat |