top-logo

14 Ramazan 1440

Kainatı Okumak!

Kainatı Okumak!

Bismillahirrahmanirrahim

Cebrail(as) aracılığıyla Allah-ı azimüşşan “OKU!” (Alak 1) dedi önce Peygamber Efendimiz (sav) sonra biz kullarına…

Ama nasıl okuyacağız?

“Yaratan Rabbinin adıyla OKU!” (Alak 2) dedi Allah’u teala…

Peki neyi okuyacağız?

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Ali İmran 190) dedi Allah (cc)…

Kainatın büyüklüğü ve sonsuzluğu içinde bir damla sudan yaratılışımızın gayesi içinde kainatın kusursuzluğunu okuyacağız.

Kainat içinde bir damla su bir damla nokta gibiydi…

Kalem boş bir kağıda bir nokta bıraktı!

“O, yazmayı kalemle öğretti.” (Alak 4)

Ve Allah(cc) o kalem ile bir nokta gibi bizlere kainatın şifrelerini öğretti.

Nokta olmasaydı, noktalar bir araya gelip Elif’i meydana getiremezdi… Allah’u Ekber!

“Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O’da hemen oluverdi.” (Ali İmran 59)

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’i içinde O’nun mucizeleri bitmek bilmez bir incelik içinde işlenmişti. Tüm insanlık bu mucizeleri keşfetti ve ilim sahibi oldu….

“İnsana bilmediğini öğretti.” (Alak 5)

İnsanoğlu olarak bizler bu en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’i okumak ve onu daha iyi anlamak için diğer kitapları okuduk.

Bu gün her türlü basılı yayın, gazete ve dergilerin tek bir amacı var “Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak ve yaşamak”

Bunun dışında ki tüm okumalar ve yazmalar hiç bir şey ifade etmemektedir.

Amaç “Kur’anı” anlamak, yaşamak ve tebliğ etmek!

Tebliğ, yaşmak ile söz ile ve bilfiil kalem ile yazmaktır.

Yazmak bir bütün bilgiyi süzgeçten geçirip kağıda nokta nokta işlemektir.

Her şeyin Allah’a zikir ettiği bu dünyada bir nokta dahi onun rızası dışında var olmamalılıdır…

İşte herşeyi Allah-ı azimüşşan’ın kudreti içinde düşünmek, tefekkür etmek ve kalbimiz de onun zikri ve beynimizde İslam’ın fikri ile hayat bulup, mücadelemize devam etmek lüzumdur.

Kainatı, kendimizi okumak ve İslam’ı yaşayıp okutmak her müslümanın görevidir.

Yazar : İbrahim Gündüz


Etiketler : elif | Nokta | okumak |