top-logo

15 Sevval 1440

Maneviyat Tacirlerine Dikkat!

Maneviyat Tacirlerine Dikkat!

Onlar ki dinlerini bu dünya karşılığında satılığa çıkardılar. Siz onlara isterseniz hoca olarak hitap edin, isterseniz tarikat ehlinden olduğunu veya şu yoldandır deyin. Onlar ancak ve ancak Allah’ın rızası için Allah’ın dinini yaşamak ve tebliğ etmek dururken; TV kanallarında, belediye salonlarında veya bir başka yerde Allah’ın dinini satılığa çıkardılar.

Ali İmran 77. ayette Allah diyor ki: “Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.”

ve yine Tevbe Suresi 9. ayette “Allah’ın âyetlerini satarlar da karşılık olarak pek az ve âdî bir şey elde ederler ve halkı Allah yolundan menederler. Gerçekten de yaptıkları şey, ne de kötü şeydir.”

Düşünebiliyor musunuz? Siz 1 ay boyunca çalışıyorsunuz ve aldığınız ücret en az askeri ücret hadi en fazla 3-4 bin TL. Ancak bu maneviyat tacirleri ekran başlarına veya bir vakfın konferansına  1 saat Allah rızası için Allah’ın dininden, İslam’dan ve Peygamber’in hayatından sünettinden bahsedilmesi istendiğinde sizden o 1 saat için 5bin TL gibi ücret isteyebiliyorlar.

İşte bunlar Allah’tan korkmazlar, sorsanız kimisi ilahiyat mezunu dahi değil, kimisi de ilahiyat mezunu… Nerede sahabe dönemi? Onlar ki hadi gel şurada 5dakika Allah’ı analım, Allah’ı tevekkül edelim derler ve kenarda bir yere çöküp Allah’ı zikrederler! Nerede gönüllerde ki iman ile camiye, ilim meclislerine koşan insanlar ve hocalar!

Abdullah b. Amr anlatıyor: “Bir gün Hz. Peygamber (a.s.m) evinden çıkıp mescide gitti. Orada iki grubun oluşturduğu iki halka gördü. Onlardan birisi Kur’an okuyor ve Allah’a dua ediyordu. Diğeri ilim öğreniyor ve ilim öğretiyordu. Bunları gören Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle dedi: ‘Bunların her ikisi de hayır üzeredir; şunlar Kur’an okuyor, Allah’a dua ediyorlar. Allah dilerse istediklerini verir, dilerse vermez. Bunlar ise, ilim öğreniyor ve ilim öğretiyorlar; ben de ancak bir muallim (öğretmen) olarak gönderildim.’ dedi ve onlarla birlikte oturdu.” (İbn Mace, Mukaddime, 17).

Hani Hz. Peygamberin katıldığı o ilim meclisleri? Allah’ın dinini hangi ücret karşılığı satıyorlar?

Ey müslümanlar, işte siz ehli sünnet üzerinde olun ve bu maneviyat tacirlerine kanmayın. Onların ismi anıldığında aldıkları ücretlerin hesabını siz yapmayın! Tarikat ehlinde takva üzerinde olanlar şüpheli şeylerden uzak dururlar. Çünkü şüphenin olduğu yerde haram olur, şeytan olur, nefis olur. Bunlar sizleri elem Allah! ehli sünnet yolundan saptırmasın.

Eğer bir konferans duyurusu aldığınızda davetli hocanın bu konferansa ne için geldiğini, ne amaçla geldiğini ve ne karşılık umarak geldiğini soruşturun. Haramı helalı soruşturduğunuz gibi bunlarıda soruşturun.

Cübbeli Ahmet hocanın bu konu üzerinde bir önerisi vardı. Dikkate alan olmadı pek, istiyordu ki ehli sünnet birliği kurulsun. Bu birliğe her önüne gelen isim alınmasın. Araştırılsın itikadı nedir, ne değildir öğrenilsin. Ehli sünnet üzerine olduğu bildiklerimizi bu birliğe alalım. Daha sonra dernek, vakıf veya herhangi bir belediyeden konuşmacı istendiğinde bu birliğe başvurulsun. Bu birlikten yazarlar, profesörler, araştırmacılar, hocalar, imamlar vs. kim varsa talep edilsin ona göre uygun/müsait hoca o konuşma için ayarlanması için ön ayak olunsun demişti.

İşte biz bunu buradan bir kez daha iletmek istiyoruz. Bu birlik devlet veya sivil kuruluşlar tarafından bir kurul üzerine kurulması gerekmektedir. Yoksa bu milletin itikadı ve paraları bu gaspçılar tarafından alı konulacaktır.

Ama biz buradan uyarıyoruz. Bu maneviyat tacirlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Allah’ın dinini sahip çıkarsanız, Allah’ta size sahip çıkar.

Yazar : İbrahim Gündüz


Etiketler : 1 saatte 5bin tl | başyazı | bu isimlere dikkat | din | F.Ç. | islam | maneviyat | N.H. | ramazan'da kim kaç para alıyor. | S.T. | tacirlik | tasavvuf |