top-logo

14 Ramazan 1440

Bir Gençlik İstiyoruz

Bir Gençlik İstiyoruz

Söyleyeceklerim var benim, genç arkadaşlara ve gençliğin bu bulunduğu ahvale!

Birazcık sabretmeni ve biraz beni dinlemeni istiyorum!

Cahilleştik ve kötüleştik. Elden gidiyoruz. Teknolojinin esiri oluyoruz. Bir takım bozuk ve pürüzlü sistemlerin kölesi durumundayız. Hayatı israf ediyor, zamanı boş ve anlamsız geçiriyoruz. Davasından, dininden, sevgiden, iyilikten bihaber bir gençlik olduk biz!

Adeta gayri ahlaki ve gayri islami bir yaşantı içerisinde yüzüyoruz. Dolayısıyla zorlu ve çetrefilli bir hayata adım atıyoruz aslında…

Biz; bu zamanı, bunca nimeti, bunca güzelliği vereni  unutmuş vaziyetteyiz. Ne oldu bizlere, neden bu yanlışlara imza attık? Çünkü asıl olanı göremedik, hakikat pınarından kana kana içemedik. Kaybolup gidiyoruz; bir bilinmeze, bir meçhule doğru sürükleniyoruz. Müslümanların bulunduğu bu üzücü duruma sadece seyirci kalıyor, bir şey yapamıyoruz.

Ne acı! Durum çok vahim: Kendi dilinden, ilminden, anlayışından, ahlakından, ecdadından, tarihinden kopuk, körü körüne bağlanan, özentileşmiş ve yabancılaşmış bir gençlik oluverdik.

Şunu da unutmadan söylemeliyim: Gençliğini kaybeden toplumların, tarih sahnesinde yeri olmaz. Gençliğini ihmal eden toplumlar imha olunur. İşler istikrarlı ve devamlı olmaz.

Nasıl bir gençlik olmalıyız ki müslümanların bu içler acısı ahvaline çare olsun?
Peki nasıl bir gençlik olmalıyız ki işler rayında gitsin?
Nasıl bir gençlik olsun ki işler devamlı ve istikrarlı olsun?…

NASIL BİR GENÇLİK Mİ?

Allah’a dayanan, hakikate bağlanan bir gençlik!
İlahi şiarlarla donanan, Kur’an ve sünnet yoluna koyulan, dava için çalışan bir gençlik!
İlim ve irfan kapısından hiç ayrılmayan, hak narıyla yanan ve pişen bir gençlik!
Kafa yoran, düşünen, araştıran ve ikra çağrısına kulak veren bir gençlik!
Yaradana olan borcunu ödeyen, ihlaslı ve imanlı bir gençlik!
Tevekkül eden, tefekkür eden güzel bir gençlik!

NASIL BİR GENÇLİK Mİ?

Peygamberi kılavuz bilen ve onu yolunda yoldaş olan bir gençlik!
Feraset sahibi, güzel ahlak sahibi, edep ve haya timsali bir gençlik!
Bağnazlığa, batıla, hurafelere değil hakka ve hayra inanan bir gençlik!
“Vatanım da vatanım” diyen, millet ve bayrak aşkıyla tutuşan bir gençlik!
Namusunu çiğnetmeyen, uyaran ve uyandıran bir gençlik!
İdealist ve  ideallerinin peşinde koşan bir gençlik!
Hareketli, aktif ve aksiyonlu bir gençlik!

NASIL BİR GENÇLİK Mİ?

Müslümanlar tek millettir ve ümmetin kurtuluş  kapılarından biri de ‘ittihad-ı islam’dır bilincinde bir gençlik!
Önder, örnek  ve öncü olan bir gençlik!
Gönül alan, seven ve sevilen bir gençlik!
Basiretli ve sabırlı, ruhlu ve ümitli bir gençlik!
‘Hakimiyet Allah’ındır’ dûsturuna sahip bir gençlik!
Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen,
Allah’tan başka kimseye boyun eğmeyen bir gençlik!

NASIL BİR GENÇLİK Mİ?

Tevhide yönelmiş, islamla kendini keşfetmiş bir gençlik!
“La galibe illallah” ayetini bütün akıllara ve gönüllere
Yerleştirecek ve işleyecek bir gençlik!
Dirilişle yürüyen, dirilen ve dirilten bir gençlik!
Kalemi kılıçtan keskin bir gençlik!
Hedefi tam 12’den vurabilen bir gençlik!

İşte böyle bir gençlikle daha güzel yarınlara ilerleyebilir, galibiyetli zamanlara şahit olabiliriz…

Davasız olmaz, dertsiz olmaz genç kardeşim!
İmansız olmaz, gönülsüz olmaz genç dostum!
Aşksız ve isteksiz hiç olmaz genç yoldaşım!
Gel bir adım at, gel sen haktan yana ol!
Gel ki kazansın bu ümmet, gel ki kazansın bu dava…
Bizim derdimiz var, dertli adamlarız biz…
Bizim büyük rüyalarımız var, gerçekleşmeyi bekleyen!
Unutma, uyuma, yılma, korkma!
Kalk ve kaldır; yürü millet yürüsün arkandan!
BİR ŞEYLER YAP ARTIK…
Necmettin Erbakan hocamızın sözüyle bitirelim: “Bir toplumun asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve inançlı gençliğidir.”

Vesselam…

Yazar : Kasım Karakaş


Etiketler : ahlak | başyazı | gençlik | idealist | ihlas | ilahi şiar | ilim | iman | irfan | Kur'an | peygamber | sünnet |