top-logo

14 Sevval 1440

Bitmek Bilmez Operasyonlar

Bitmek Bilmez Operasyonlar

Dünya tarihini incelediğimizde karşımıza çıkan hadiseler devletlerarası harpler, ticaretler ve ulusal ilişkiler nasıldı, son yüzyılda nasıl şekillendi?

Dünya var olduğundan bu yana, Hz. Âdem (a.s.)’den beri iyi insan kötü insan kavramının ve dünyanın nasıl bir sınav sahnesi olduğunu Allah-u Teâlâ bize açık örnekleriyle göstermiştir.

Dünya savaşları sonrasında milliyetçilik ve özgürlük kavramıyla inşa edilerek kurulan birçok demokratik devletler eskiye oranla daha mı insancıl tezler ortaya koyuyorlardı? Hayır ortaya koydukları demokrasi denen şeyden nedense belli gruplar hiç ama hiç nasiplenemiyorlar. İnsanlara bir şeyleri yapmaya mecbur ederek adam edeceklerini sananlar, dünyaya insanlık dersi vermeye çalışanlar, kendilerinin ortaya koymuş oldukları tablolarla dünyanın önünde hezimete uğrayarak aslında gerçekleştirmek istedikleri kurallar şartlar ne ise artık kendileri daha uygulayamamışken, bunları yine kendi çıkarları yüzünden bizlerden ve çıkar güdecekleri devletlerden istemektedirler. Yaşanan son mülteci olayında özellikle Türkiye ve birkaç devlet hariç hangi ülke insanlık namına savaştan kaçan garip, savunmasız insanlara kucak açtı. Adeta “Ortadoğu bataklığı”nı bizzat tasarlayanlar bunlardan kurtulma planı yapmışken Türkiye gibi birkaç ülkenin “yaratılanı yaratandan ötürü severim” anlayışıyla mültecileri kabul etmeleri dünyaya insanlık adına verdikleri çok güzel bir örnektir. Bizler de içerde kardeşlik hukukumuzun olması yönüyle kucak açarak ekmeğimizi paylaşmaya gayret etmekteyiz.

Dünyada bir grup insan tarafından bir takım spekülasyon ve algılarla toplumları yönetenlerin terörü hoş, özgürlük mücadelesi olarak, terörle mücadeleyi ise özgürlüğe, özel hayata müdahale olarak dünyaya lanse etmesi oldukça kolay bir hal almıştır. Burada robot olmadığımız için irademizi ortaya koyarak düşünmeli ona göre tarafsız karar vermeliyiz. Hatırlayalım, sosyal medyada Gezi Parkı olaylarında belli mihraklar tarafından gönderilen haberlerin içerikleri kontrol edilmeden paylaşılmış ve sonradan içeriklerin başka başka ülkeden aldıkları manzaralar ve haberlerden ibaret olduğu çok geçmeden gün yüzüne çıkmıştı. Bu uğurda kötü arzularının gerçekleştirilmesi için masum insanların hakkına girenler ifşa edilmelidir.

Terörün; dini, ırkı, inancı olmadığını hadiselere ve zamana bakarak anlamalı, bunların birilerinin amellerini gerçekleştirmesi için saha elemanı rolüyle tasarlanmış virüsler olduğunu unutmamalıyız. En kötüsü de sahada bunları yapanlar yetmezmiş gibi, yapılan işlerin duyurusunu da yapmak üzere tutulmuş sözde aydınlar, gazeteciler de bulunmakta ve sosyal medyaları en etkin şekilde kullanarak Türkiye’ye ve dünyaya yayınlar yapılarak beyinlerimizi adeta uyuşturmaktadırlar. Bu kadar bilgi kirliliği içinde vatandaşın da hangi haberin doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar verme mekanizmaları zarar görmekte ve istedikleri şeylere inandırılmaktadırlar.

Müslümanlar, kendi inançları adına birçok vakıf ve sivil toplum örgütleri, faaliyetler yürütmektedirler. Bunlar nedense çok kolay karalama kampanyalarıyla kirletilmekte milletimizin nezdinde değersizleştirilmektedir. Bir olup, hayırlı kampanyalara katıldığımız, güzel işler yaptığımız zamanlarda bizleri din ile Kuran ile aldatanlardan çok çektik. Bunlardan bazıları bir takım cemiyetlerle, bir takım halifelik iddiasıyla yola çıkıp, içlerine aldıkları bir takım insanlarla da büyüdüler. Bunların din ile oynanan oyunlarla aslında insanların ve dünya kamuoyunun önünde İslam’ı yanlış olarak anlaşılmasına kapı açarak Müslümanlıktan soğutması üzerine faaliyet yürüttüklerini unutmayalım. Bu durumlarda karar veren yine meçhul denizlerde savrulmayan ferasetli insanlar dini ayağa kaldırarak bu tip oyunlara göğüs gererek yaymaya devam edecektir biiznillah.

Son olarak, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dalgaların vurmasıyla bir o yana bir bu yana savrulan insanlar olarak ama doğru ama yanlış yolda, maalesef birilerinin arkasından gidiyoruz… Kimileri medya aracılıyla, kimileri dini istismar eden hocalarla, kimileri de yürüttükleri gayri ahlaki işlerle bizleri esir almaya çalışmaktadırlar. Bizler, bunlar karşısında dünyaya geliş amacımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayarak, ömrümüzü hayırlı işlerde harcamalıyız. Tabii amacımızı, kalplerimizden geçeni yalnız Allah bilir. Allah, bizleri doğru yolda giden, ihlaslı kullarından eyler inşaallah.

Mahmut Oran

Yazar : Mahmut Oran


Etiketler : algı | operasyon | spekülasyon | terör | Türkiye |