top-logo

15 Sevval 1440

Ecdadımız Okuyarak Başardı, Bizler de Başarabiliriz

Ecdadımız Okuyarak Başardı, Bizler de Başarabiliriz

Daha önceleri tanımadığım ama son derece meşhur olan İtalyan yazar Umberto Eco’nun ölümü sonrası hem sosyal ve görsel medyada yeterince yer alması, hem de dünya kamuoyunda sevilen biri olması dikkatimi çekti. Bir kütüphane dolusu kitabın olduğu çalışma odası ve birçok ödülü bulunan yazarın çalışmaya verdiği önemden dolayı takdir ediyorum. Buradan da yola çıkarak tarihimizde kilit rol oynayan bilim insanlarımız aklıma gelmiyor değil. 150-200 yıla damgasını vurmuş bilim insanlarının yetişmesine öncülük eden gerek felsefe-mantık alanlarında gerekse astronomi, matematik, kimya gibi birçok dalda temel taşları oluşturan aydınlarımızdan bazılarını kısaca hatırlayalım;
Optik ilminin kurucularından olan İbn-i Heysem 10. yy’da yaşamış bir bilim insanı olup, matematik ve astronomi alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla bilinir. Yazmış olduğu eserler Avrupa’da birçok dile çevrilmiştir. Kepler, Newton, Galileo, Da Vinci gibi bilim adamlarına üstatlık yapmıştır. Gözün anatomisi, görme sistemi, ışıklar, fotoğrafçılık vb. alanlardaki yüzlerce konuda incelemelerde bulunmuştur. Tıp dünyasının lideri olan İbn-i Nefis ise küçük kan dolaşım sistemini Avrupa’dan 300 yıl öncesinde bulan tıpçıdır. Hastalığın çıkış sebepleri üzerine araştırmalar yapmış, kanın kalp tarafından pompalanarak ince damarlar vasıtasıyla taşındığını açıklayan orta çağın en büyük fizyoloğu olarak kabul edilmiştir. Diğer bir örnek ise Orta Çağ Avrupa’sının tanıdığı ilk İslam filozofu olan Ebu Yusuf El Kindi’dir. Astronomi, felsefe, kriptoloji, matematik, tıp alanlarında çeşitli çalışmalar yapmış ve Einstein’dan asırlar önce izafiyet teorisini bulmuştur. Felsefenin amacının Allah’a erişmek olduğunu vurgulamıştır. 20 ayrı alanda 277 eser kaleme almış, bu eserlerden 17’si Latinceye, 4’üde İbraniceye çevrilmiştir.
Yalnız bilim adamları olarak değil, yaşayış biçimleri ve düşünür olarak bakacağımız her iki cihana hitap eden bir Mevlana Hazretleri, şair ve İslam âlimlerinden bir Sadi Şirazi, bir Yunus Emre, İstanbul’un fethine katkı sağlayan İslam âlimimiz  Akşemsettin Hazretleri, haçlı kuvvetlerine karşı zafer kazanmış olan Selahaddin Eyyûbi gibiler ve daha birçok âlim ve evliyalardan da Müslümanlık ve  insanlık adına alabileceğimiz nice ibretlik dersler vardır. Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Einstein, Da Vinci, Newton, Edison gibi liderlere liderlik etmiş Müslüman mucitlerimiz ve bilim adamlarından sayabileceğimiz daha birçok isim var ki bunları diğer bilim adamlarından ayıran en önemli özellik Kuran’dan aldıkları dersler ile çalışmalarını yapmış olmaları ve çoğunlukla muvaffak olmalarıdır. Okumanın önemine vurgu yapmak için şöyle bir düşündüğümüzde, en çok ölümlerin en az okuyan coğrafyalarda olduğunun altını çizmek gerekir. Bu yüzden okumanın önemine bir kez daha vurgu yaparak  tarih şuuru, dinimiz ve gerekse fenni konulara yoğunlaşarak artık kendi iç çekişmelerimize bir son vermeli, batılı dünyanın bizlere sunacağı bir takım gelişmelere İslam’ın nuruyla bizlerde vakıf olmalı ve aynı seviyelerde rekabet edebilme gücüne erişmeliyiz.
Dinimizin emri ve mukaddes Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti olan ‘Oku’ emrini iyi anlamalı, ayetin sadece okumak anlamına gelmediği, bunun yanında okuduğumuzla amel etmek, tefekkür, irşat ve insanlığa hayır hasenatta bulunarak Allah’a yaklaşmak olduğu idrâkine varabilmemiz olacaktır. Okuyan insan hayatın akışını, Allah’ın sonsuz nimetlerini düşünür, dünyada yaşanan gelişmeleri takip eder, öğrenmeye açık olur ve  insanlara hoşgörü çerçevesinde yaklaşır. Evet, içimize atılan fitne tohumlarıyla uğraşmak yerine başarılı olabileceğimiz sahalarda kendimizi çalışmalara sevk ederek hayatımızı Kuran’ın ışığında idame ettirmeli ve Rabbimize bol bol şükretmeliyiz.
Mahmut Oran

Yazar : Mahmut Oran


Etiketler : bilim | bilim adamı | Da Vinci | Ebu Yusuf El Kindi | Einstein | felsefe | islam | Kuran-ı Kerim | mevlana | oku | okumanın önemi | Selahaddin Eyyubi | Umberto Eco |