top-logo

14 Ramazan 1440

İslam Davası için Hizmet Etmek?

İslam Davası için Hizmet Etmek?

İslam yeryüzünde ki son hak din olup, son peygamberde bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’dir. İslam son hak din olmak ile birlikte, insanlığın son kurtuluş kalesidir. Tüm insanlık bir imtihan vesilesiyle Adem (as)’dan bu yana yeryüzünde var olmuştur. Allah’u teala insanlık ırkını, ırklar halinde yaratmış olup, her ırka bir elçi gönderip, insanlara doğru yolu peygamberler aracılığıyla göstermiştir.

Hz. Adem(as), Hz. Nuh(as), Hz. İbrahim(as), Hz. Yusuf(as), Hz. Musa(as), Hz. İsa(as) gibi pek çok peygamber gelmiştir. Bize bu peygamberlerin geldiğini Kuran-ı Kerim haber vermiştir, bizlerde iman etmişizdir. Her peygamberin kendi ümmeti olmak ile birlikte en son ümmette Hz. Muhammed (sav) ümmetidir. Peygamberimizden önceki peygamberlerden bazılarının gerçekte hiç ümmeti olamamıştır. Zira onlar peygamberlik görevlerini yerine getirmiştir, bizim bundan yana asla şüphemiz olmamak ile birlikte tebliğ görevleri sonucunda Allah teala onlara hidayet nasip etmemiştir. Sonuç itibariyle; peygamberlere düşen vazife tebliğdir.

Peygamber efendimiz de; peygamberlik vazifesi verildikten sonra 13 yıl içinde Mekke’de iman eden müslümanları yetiştirmek ile islamın 13 yıldan sonra genişlemesi için hazırlıklar gerçekleştirmiştir. Çünkü iman noktasında sağlam bir nesil yetişmesi için 13 yıl emek harcamıştır. 13 yılın sonunda yetişen neslin içinde Hz. Ebubekir, Hz Ali gibi, Hz. Ömer bin Hattab, Hz. Hamza bin Abdülmuttalib gibi müslümanlar yetişmiştir. Daha sonra bunlar İslamın genişlemesine hizmet etmiş nesildi. Allah onlardan razı olsun.

624 Bedir savaşına kadar müslümanlar Mekke ve Medine dönemleri ile savaşa hazırlık yapmışlardı. Bu 13 yıllık zaman zarfında, müslümanlar Peygamber Efendimizin yönetiminde güçlendiler, ilim ve irfan sahibi oldular. Zira Peygamber Efendimiz’e de peygamberlik 40 yaşında verilmişti. 40 yaşına kadar peygamberimizin Allah’u tealanın gözetiminde yaşamını devam ettirip, yaşadığı olaylar ile peygamberliğe hazırlanıyordu. Daha sonraları hem Peygamberimiz hemde yetiştirdiği nesil ile İslam Mekke ve Medine’den dünyaya yayılmıştı.

Peygamber Efendimiz islam neslinin yetiştirmesi için İslam metodunu uygulamıştır. Bu metot Peygamber Efendimize Allah tarafından indirilen Kuran-ı Kerim ile Peygamber Efendimizin Sünneti Seniyyesidir. Bu metodu bizim anlamamız ve kendi hayatlarımızda uygulamamız önem arz etmektedir. Çünkü bu metot hem kendi zamanı içinde müslümana aksiyon katmak ile birlikte hemde gelecek adına hedef göstermektedir.

Bu İslam metodu Üsame bin Zeyd gibi bir sahabeye 18 yaşında ordu kumandanlığını veriyor hemde 96 yaşında İstanbul surlarına dayanan Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabe olmayı nasip ediyor. Bu metotu hayatlarına katan müslümanlar her zaman aksiyon ve azim içinde Allah’ın rızası için çalışmışlardır.

Bildiğiniz gibi İslamın yeryüzündeki halifelik sancağını lideri 3 Mart 1924 de ilga edilmiştir. Ancak bilmelisiniz ki, Peygamber Efendimiz, nasıl ki İstanbul’un fethinin müjdecisi olduysa, Roma’nın da fethinin müjdecisi olmuştur. (bknz) Bu sebepten islam ümmeti aynı metodu hayatlarına katıp, hilafet sancağı altında hadisi şerife nail olmak için çalışmalıdır. Gerçekte islama hizmet budur, bu şuurda olan bir nesil bu hadise nail olmak için çalışan gençler asla şeriatın dışında bir amel etmeyecek, bir harama düşmeyecektir inşallah. Bizim görevimiz bu yolda yürümektir, bu yol üzerine amel etmektir. Yazımı Necmettin Erbakan hocanın sözleri ile bitirmek istiyorum.

 

Necmettin Erbakan
Bizim davamız İslam’dır.
Gayemiz Allah’ın rızasını kazanmaktır.
Hedefimiz Hak nizamı hakim kılmaktır.
Arzumuz tüm insanlığın saadetidir.
Yolumuz cihattır.
Yolumuz ikna metodudur.
İnsanlığın kurtuluşu ancak İslam ile mümkündür.
İslam ise Allah yapısıdır.
Dolayısıyla mükemmeldir, eksiklik ve fazlalık kabul etmez.
Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz.
İster geceni gündüzüne katıp çalışın, ister yan gelip yatın.
Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne de bir gün geciktirebilirsiniz.
Bütün mesele bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğimizdir.

 

İbrahim Gündüz

Yazar : İbrahim Gündüz


Etiketler : dava | Ebu Eyyub el-Ensari | hak din | hizmet | islam | Necmettin Erbakan | peygamber | sahabe | Üsame bin Zeyd |