top-logo

15 Sevval 1440

İsrail’in Kuruluşu (Filistin’in Sömürgeleştirilmesi)

İsrail’in Kuruluşu (Filistin’in Sömürgeleştirilmesi)

Bilinen o ki İsrail Mayıs 1948’de Filistin topraklarının ikiye bölünmesiyle kurulmuş bir devlettir. Bu done bize eğitim hayatımızın hemen her safhasında olan tarih kitaplarından. Peki nasıl oluyor da bir avuç(!) insan ardına zamanın dev devletlerinden olan İngiltere’yi alabiliyor. Ardına alması bir yana köşeleri tutabiliyor.

İsrail; başkenti pratikte Kudüs teoride Tel-Aviv olan, %75’ i Yahudi %20 civarında Arap olan, Nüfusu takriben 8-9 milyon olan, İGE (insani gelişim endeksi) çok yüksek olan (Ortadoğu’da birinci) bir devlet, bir sömürgeci, bir … vs

1848 yılında İngiliz hükümeti Filistin’deki konsolosluklarını yahudi himayesine vermişti. Bunun kökleride 1800’ lü yılların ilk çeyreğine dayanmaktadır. Yani uzun vadeli bir plan-program olduğunu İsrail’in tam 100 yıl sonra kuruluşuyla bağdaştırabiliriz. Yahudiler o dönemde Rusya’ya nüfusu kaydırıp orada tarım sınıfı Yahudilerle kurmayı yeğledikleri devleti kurmayı planlıyordu. Lakin Rusya güçlenen bir yahudi-tarım sınıfı istemiyordu ve bu sebepten ötürü kıyım yapmaya başlamıştı. Hasılı Filistin toprakları… Balfour deklerasyonu ( Deklerasyonun bir bölümünde: “Majestelerinin Hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için bir vatan kurulmasına sıcak bakmakta ve bu amaca ulaşılmasını kolaylaştırmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirtmektedir.)

1917 Filistinde;

56.000 Yahudi, 644.000 Filistinli Arap vardı.

1922 Filistinde;

83.794 Yahudi, 663.000 Filistinli Arap

1931 Filistinde;

174.616 Yahudi, 730.000 Filistinli Arap vardı.

Bu rakamlar ne çok şeyi izah ediyor esasen.

İngilizler üstü kapalı ittifak sonucu siyonistlere bölgeyi ele geçirmek için gerekli zemini hazırladı. Filistin ekonomisinin istikrarını bozmak için her şey yapıldı. Manda hükümeti, ölü denizdeki maden yatakları kontrolü, yahudilere pozitif ticari ayrımcılık vs…

En nihayet siyonistler 1935’e kadar 1212 sanayi şirketinin tam 872 sini ele geçirdi. Siyonistlere ait sanayi ithalatı vergiden muaf tutuldu. Filistinli Arapların değil muaf tutulmaları iş bulma standartları bile önemli ölçüde düşmüştü. Akabinde Filistin ayaklanmaları, Siyonist polis gücünün devreye girmesi, Peel raporu ve sonuçlar.

1947 yılında 630.000 Yahudi

1.300.000 Filistinli Arap yani %31 yahudi nüfusu.

Filistin’in bölünmesi konusunda ileri emperyalist güçler yanında Stalin hakimiyetindeki Sovyetler Birliğinin desteklendiği kararla verimli arazilerin %54’ü siyonistlere veriliyordu. Ne var ki israil devleti kuruluşundan hemen önce irgun ve hangara arazilerin ¾’ünü ele geçirip üzerinde ikamet edenleri yaşadıkları yerden atmıştı. 1948’de Filistin’e ait köy ve kasaba sayısı 475 ti. Bunların 385-400’ü haritadan silindi. Bugün takribi 90 köy hala var ama toprakları ellerinden alınmış durumda.

Yazar : Mustafa Burak


Etiketler :