top-logo

14 Sevval 1440

Gelecekte Türkiye

Gelecekte Türkiye

Türkiye; hızlı bir büyüme, gelişme ve ilerleme dönemindedir. Bu, muhalefet görüşlü tüm vatandaşların da kabul etmeye ve görmeye başladığı bir süreçtir.

Son zamanlarda dış basını yakından takip etmekteyim. Ülkemizin öncelikle adının çok fazla geçmeye başlamasını, daha sonra yapması gerekeni layıkıyla yaptığını izlemekte duymakta ve dış sorunlara ve iç sorunlara yaklaşımımızı hayranlıkla yine dış başından izlemekteyim. Büyüyen ekonomisi ve iç dinamizminin katkısıyla Türkiye, yakın zamanda dünyanın büyük gücü olmaya en yakın aday konumundadır.

Türkiye, iç ve dış sorunlarda dünyanın hayranlıkla izlediği bir ülke olarak parlamaktadır. Önce mülteci insanlara yaklaşımımızla tüm dünyaya insanlık dersi vermemiz daha sonra sınırlarımızda yaşanmasına izin vermediğimiz tehlikeleri savuşturmamız, Orta Doğu’da güçlü ve etkin bir ülke olmakla birlikte coğrafi konumumuzun anemini de ortaya koyuyor. Burada önemli olan ilk ülke Rusya Federasyonudur. Rusya, kendi geleceğinin karanlığını görmekte ve etkin olabileceği coğrafyalarda varlığını hissettirmeye, şu anki gücünü hatırlatmağa ve topraklarından uzakta çıkarlarına göre hareket etmeye çalışmaktadır. Gelecekte ekonomisinin zora gireceğini ilk önce pek tabi ki Rusya fark etmektedir. İlk olarak Ukrayna’ya saldırarak güç gösterisi yapmış hedeflerinin bir kısmana ulaşmış daha sonra Orta Doğuda etkin olmaya kalkışmıştır. Gücünü kontrol edemez ve doğru kullanamaz haldedir. Politikaları ve yaklaşımları dikkat çekici bir şekilde şuursuzcadır. Bu yüzdendir ki Türkiye gibi güçlü bir devlete de yanlış politikalarla cephe almaktadır.

Türkiye’nin dünyada büyük güç olacak olmasının sinyallerini veren gerekçelerinden bir diğeri, İslam devleti olmasıdır. Türkiye, dünyadaki Müslümanların gurur duydugu bir İslam ülkesidir. İslam ve İslamiyet’in gelişimi konusunda DAEŞ’ten de bahsetmemiz gerekiyor. DAEŞ diğer adıyla İŞİD, dünyaya İslam fobi düşüncesini -bilerek veya bilmeyerek – İslamiyet’i kullanarak yaymaktadır. Amaçları cihattır. Orta Doğuda yıllardır sure gelen kaos ortamında büyümüş ve kendini göstermiştir. İslamiyet üzerindeki bu kotu izlenimin etkisi çok kısa surede terse dönecektir. Bunda ise Türkiyecin izlediği iç ve dış politikaların, barışçıl insancıl yaklaşımlarının büyük etkisi bulunmaktadır. Bu noktada DAEŞ ile en çok mücadele halinde olan ülke de yine Türkiye’dir, Türkiye olmak zorundadır. Aslinde DAEŞ, Orta Doğuda kanla beslenirken Türkiye’de ve dünyada mülteci sorununa sebep olmuş fakat en önde Türkiye, alnının akıyla dünyaya, insana ve insanlığa ne kadar değer verdiğini göstermiş, göstermekte ve göstermeye devam etmektedir. Dünyanın Türkiye’ye ve Müslümanlığa saygısı ve sevgisi hızla büyüyecektir.
Hasan Coşkun

Yazar : Hasan Coşkun


Etiketler : DAEŞ | gelecek | güç | ısıd | islam | ortadoğu | Rusya | Türkiye |